Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Câu hỏi 6: Xin cho biết kinh nghiệm bón phân cho cây ăn quả

Tùy theo đất giống và tình trạng dinh dưỡng của cây mà quyết định lượng phân bón thích hợp cần dùng cần cung cấp đầy đủ đạm lân Kali bổ sung thêm phân hữu cơ và vi lượng để cây Đạt năng suất cao xem bảng

Đối với cây 1 đến 25 tuổi phân đạm nên pha với nước để tưới 2 đến 3 tháng một lần phân lân và Kali bón một lần vào cuối mùa mưa trong giai đoạn này nên phun phân bón lá do gen để giúp cây nhanh phát triển và tạo tán tốt ở giai đoạn đầu phun một lượng các loại dưa gen 30 10 joke 21-21 2121 do gen 15 30 15 để giúp cây phát triển mạnh bộ rễ phun siêu lên hoặc yoga 10 50 10 

Đối với cây trưởng thành chia làm bốn lần bốn một năm 

+ lần một trước khi cây ra hoa bón 1/3 ug full yegen siêu tốc hoặc rơle 1050 10 giúp gây ra hoa sớm và đồng loạt 

+ lần 2 sau khi đậu trái 6 đến 8 tuần bón 1/3 ug+ 1/2 kali phun xi Kali hoặc 630 30 giúp cây cho năng suất và chất lượng cao 

+ lần 3 trước khi thu hoạch một đến hai tháng bón 1/2 kali còn lại cần 4 sau khi thu hoạch trái 4 toàn bộ Lân và 1/3 urê xuống dòng hàng năm còn cần bón thêm phân hữu cơ hiệu con én đỏ của xí nghiệp dưa gang miss you vina 

+ lần bón thứ tư sau thu hoạch nhằm vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và giúp đất tơi xốp giúp bộ rễ cây phát triển tốt nếu phân chuồng nên bón phân khoai mục để giảm ô nhiễm môi trường và hạn chế được nấm bệnh

 Cách bón: dựa theo tán cây để bón từ mép tán cây Quốc một rãnh sâu 10 đến 15 cm rộng 20 đến 30 cm cho phân vào lốc đất lại và tưới nước

Previous Post
Next Post