Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Câu 10: Làm gì khi cây hồng dụng quả non nhiều?

Trả lời

Cây hồng dung hoa rụng quả khá nhiều thường có hai đợt lớn 

+ Đợt 1 ngay sau khi nở hoa vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tỷ lệ rụng Hoa chiếm đến 90% 

+ Đợt 2: Rụng quả rải rác và kết thúc vào lúc quả bắt đầu chín


Nguyên nhân chủ yếu của dụng quả đợt 1 là do thiếu dinh dưỡng và hạn hán kéo dài cộng với những trận mưa đột ngột đầu mùa nhất là ở vùng trung du và miền núi. Muốn phòng chống hiện tượng rụng hoa rụng quả trước hết phải chú ý thâm canh tốt để gây tích lũy được nhiều chất dinh dưỡng nuôi quả hạn chế được dụng hoa dụng quả. 

Hàng năm nên bón cơ bản cho cây hồng vào tháng 12 tháng giêng trước khi cây nảy lộc đối với những cây đã ra quả ổn định từ năm thứ 8 trở đi cần bón cho cây 30 đến 50 kg thân chồn hoa trộn với 0,3 - 0,5N + 0,3 kg P2O5 + 0,5 kg K2O hàng tháng lên tới thêm 1 đến 2 lần nước phân NPK pha loãng 100 lần cho cây hoặc phun thêm các loại phân bón lá

Cây sinh trưởng càng mạnh thì cần tăng cường thêm lượng phân kali vì Kali là yếu tố quyết định hạn chế dụng quả. Nếu cây đậu quả non nhiều phải chủ động cắt tỉa hợp lý cần phải tưới nước bổ sung giữ ẩm đất bằng cách ủ ẩm.

Previous Post
Next Post