Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Câu hỏi 7: Xin được cung cấp thông tin về một số loại công cụ để tạo tán tỉa cành và một số kỹ năng cần lưu ý khi sử dụng

 Trả lời 

Các loại kéo 

+ một là kéo cắt cành một lưỡi cắt dùng để cắt các Cảnh đã hóa Gỗ khi cắt luôn để lưỡi cắt ở phía trên

+  kéo cắt cành hai lưỡi cắt dùng để cắt những cành non cành nhỏ hoặc cành mới hóa gỗ đường kính nhỏ lại kéo có hai lưỡi lưỡi trên sắc hơn nữa dưới khi cắt thì đọc lưỡi sắc hơn ở trên

+ kéo cắt cây hàng rào tỉa hoa

+ kéo tỉa cây cán dài

Cưa

Cưa là công cụ Lý tưởng nhất để cắt những cành gỗ nhỏ đường kính từ 2,5 cm trở lên cưa gồm bốn loại sau 

+ một là cưa làm vườn dùng để cắt cành đã hóa gỗ 

+ hai là cưa lưỡi kép dùng để cắt các cành xanh cành móng nhỏ cành gỗ chết 

+ ba là cưa mộc dùng để cắt cành gỗ 

+ bốn là cưa điện dùng để cắt các cành lớn cây lớn không thể cưa thủ công 

Khi sử dụng đặc biệt phải chú ý an toàn nhất là cắt cành trên cao phải có thang buộc vào cây chú ý sau khi cắt cành nên dùng dao cắt làm phẳng vết cắt đồng thời thực hiện bảo dưỡng công cụ làm sắt lưỡi kéo bằng giấy giáp tẩm dầu lên làm sắc lưỡi cưa bằng đũa thấm dầu 

3 kỹ thuật cắt tiện ba điểm quan trọng cần tránh khi cắt tỉa cành 

+ một là không để lại vết xây xét trên kềnh tỉa 

+ hai là không cắt sắt mầm hoặc trừ cây 

+ ba là vết cắt không tạo mặt nghiêng để nước chảy vào mầm cây 


+ 4 là kỹ thuật cưa trước hết phải cưa một bếp nhẹ ở dưới cành sau đó cưa từ trên xuống cho gần đứt cành cuối cùng dùng tay ấn nhẹ để làm đứt cành

Previous Post
Next Post